ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2020 година

2019 година

2018 година


2017 година


2016 година

  1. Финансиски извештај – Донации Избори 2016 (прв дел)
  2. Финансиски извештај – Донации Избори 2016 (втор дел)
  3. Вкупен финансиски извештај – Донации Избори 2016