ЛОКАЛЕН ОГРАНОК АЕРОДРОМ

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО АЕРОДРОМ

Дарко Масларковски 
(модератор)
078/434-969
lo.aerodrom.levica@gmail.com