ЛОКАЛЕН ОГРАНОК ЦЕНТАР

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО ЦЕНТАР

Игор Димески 
(модератор)
070/208-223
lo.centar.levica@gmail.com