ЛОКАЛЕН ОГРАНОК ДЕМИР ХИСАР

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО ДЕМИР ХИСАР

Никола Стојкоски
(вд модератор)
075/774-590
lo.demirhisar.levica@gmail.com