ЛОКАЛЕН ОГРАНОК КАРПОШ

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО КАРПОШ

Мартин Димоски 
(модератор)
077/483-039 
lo.karpos.levica@gmail.com