ЛОКАЛЕН ОГРАНОК КИСЕЛА ВОДА

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО КИСЕЛА ВОДА

Теодор Трпевски
(вд модератор)
070/345-777
lo.kiselavoda.levica@gmail.com