ЛОКАЛЕН ОГРАНОК СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Локалниот огранок во моментов не располага со канцеларија.

ЛО СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Петар Диклиќ
(модератор)
070/732-035
lo.staronagoricane.levica@gmail.com