Адреса/Седиште:
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20,
влез 1, кат 3, стан бр. 12 –

Општина Центар, 1000 Скопје
Контакт телефон: 075/885-645
 
Прес-центар:
бул. „Кочо Рацин“ бр. 32/2 кат-1
Општина Центар, 1000 Скопје
Контакт телефон: 078/966-607
Е-пошта:
contact@levica.mk

© 2021 Политичка партија Левица. Сите права се задржани.